اطلاع رسانی

آخرین اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

امیر کیا اسداللهی -
امیر کیا اسداللهی آزمون تبار پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
میلاد بابائی -
میلاد بابائی آزمون تبار پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
شایان خزاعی وفا -
شایان خزاعی وفا آزمون تبار پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : دوم
سید مسیحا مصباحی -
سید مسیحا مصباحی آزمون تبار پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : سوم
علی محسنی راد -
علی محسنی راد آزمون تبار پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : چهارم
محسن رضائی -
محسن رضائی آزمون تبار پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : پنجم

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
مبارزه با اضطراب و استرس ناشی از همه گیری کرونا ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
پیام های مشاور بهمن ماه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
پیام های مشاور دی ماه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوالات علوم ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
آرایه های ادبی ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
دستور زبان فارسی ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
نکات کسرها ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش