معرفی پرسنل

 • محمد دلپسند

  محمد دلپسند

  کارشناسی مدیر
 • سید حسین زهرائی

  سید حسین زهرائی

  فوق دیپلم معاون آموزشی پنجم وششم
 • غلامعلی بیگی

  غلامعلی بیگی

  کارشناسی معاون آموزشی سوم و چهارم
 • سید مجید هاشمی

  سید مجید هاشمی

  فوق دیپلم معاون آموزشی اول و دوم
 • سید حمید حمیدزاده

  سید حمید حمیدزاده

  دیپلم معاون اجرایی
 • اکرم شکوهیان

  اکرم شکوهیان

  کارشناسی مسئول فن آوری
 • محبوبه نصیری

  محبوبه نصیری

  کارشناسی معاون پرورشی
 • حسن رحمانی

  حسن رحمانی

  کارشناسی مربی پرورشی
 • مهدی مرادی

  مهدی مرادی

  دیپلم خدماتی
 • عصمت عرفانی قدمی

  عصمت عرفانی قدمی

  سیکل خدماتی